Covid-19 tiltak

Retningslinjer for Bring ting sine sjåfører:

Det er vår holdning at vi skal gjøre mest mulig for å unngå smitte for våre sjåfører. Det er derfor innført tydelige retningslinjer for hvordan vi skal håndtere risiko for smitte i selskapet. Vi forholder oss til de anbefalinger Folkehelseinstituttet og Statens helsetilsyn kommer med, og følger situasjonen nøye.

Hvor hardt denne situasjonen rammer oss er foreløpig uvisst, og vi vil etterstrebe å følge ordinære planer så langt det er mulig. Vi vil også gi løpende oppdateringer på situasjonen og hvilke tiltak vi iverksetter for å håndtere perioden vi går inn i.

Ingen sjåfører går inn i private hjem om dagen, så om det skal hentes noe privat, må noen møte sjåføren for å overbringe varen og plassere denne i bilen. Mottaker må kunne ta i mot varen utenfor dørterskelen.

Til deg som sitter i hjemmekarantene

Dersom du selv sitter i karantene, vil vi be deg om å holde avstand til våre sjåfører. Hold minst 3 meters avstand til sjåfør. Dette for å unngå smittefare.

Til deg som venter på levering

Venter du en levering, vil denne leveres utenfor dørstokken din. Når sjåføren vår tar kontakt med deg per telefon eller SMS oppfordrer vi deg til å informere han/henne om din hjemmekarantene, da det skaper trygghet og forutsigbarhet for våre sjåfører. Gi også gjerne beskjed om hvor vi kan plassere pakkene dine trygt.

Vi ber deg om å holde god avstand til sjåføren og ikke hente inn pakkene før sjåføren er på minst 1 meters avstand. Du behøver heller ikke signere noe, da alle leveringer forskuddsbetales.

Takk for at du tar ansvar og bidrar til å minske utbredelsen av covid-19!

Pakker leveres utenfor døren

For å redusere smittefare for både kunder og sjåfører vil vi ikke bære pakker over dørstokken din og inn i hjemmet. Vi ber om forståelse for redusert servicegrad i denne perioden.

Vi tar ikke kontant betaling

For å redusere fare for smitte både for våre kunder og sjåfører via våre håndterminaler/pda, innfører vi nå inntil videre at sjåfører ikke tar i mot kontanter. Vipps kan benyttes, men kun mot forskuddsbetaling ved bestilling av kjøring. bruk 569911 – Ekstrøm Tjenester.

Vi henter ikke reseptpliktige medisiner.

Slik går driften

Vi opplever rekordhøye tall på transport av varer om dagen. Samtidig tilpasser vi denne tjenesten for å sikre en trygg og hensiktsmessig leveranse. Dette fører til forsinkelser på tjenesten og svært stor pågang hos våre sjåfører.

Hva gjør sjåførene for å unngå smitte?

Sjåfører er pliktet å følge FHI’s anbefalinger som kommer fra WHO.

Les mer på FHI

Les mer på regjeringen.no

NHO LT har erklært Force Majeure

Regjeringen iverksatte den 12. mars de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stenges. Kultur- og idrettsarrangement avlyses, og en rekke virksomheter har fått forbud mot drift, som servering, treningssentre, frisør, m.v. Det er videre lagt en rekke restriksjoner på reise- og bevegelsesfrihet for individer i Norge.

På denne bakgrunn er det åpenbart at også transport- og logistikkbransjen er inne i en Force Majeur. Dette understøttes juridisk, av NHO: https://www.nholt.no/artikler/2020/korona-force-majeure/

«At man er i en force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap.»

Da tenker vi først og fremst på løpende kontrakter som vi ikke vil være i stand til å oppfylle som følge av den situasjonen samfunnet er i.

Slik vil dette påvirke deg som kunde

For deg som kunde vil dette bety at eventuelle forpliktelser for forsinkede leveringer og leveringer utenfor angitt tidsvindu vil bortfalle. Det vil også bety at vi ikke kan ventes å overholde avtalte tidsvinduer, og det vil påvirke vår generelle kvalitet og oppstå forsinkelser. 

Hensikten med tiltakene er:

  • Redusere smittefare
  • Sikre beredskap og iverksette effektive tiltak ved eventuell smitte
  • Risikovurdering ved økt alvorlighetsgrad – forberede tiltak for raskt å kunne iverksette større grep.